MFC Doelum

Hogenkampseweg 45
6871 JK Renkum

Sport Vereniging Kracht en Vriendschap

MFC Doelum, Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum

KvK: 401 205 70
Bank: IBAN NL86SNSB0923351892

Correspondentie

Sport Vereniging Kracht & Vriendschap
T.a.v. mevr. B. Pedersen
Reijmerweg 35
6871 HA Renkum

Bestuur

Voorzitter: VACATURE info@svkv.nl

Secretaris: VACATURE info@svkv.nl

Penningmeester: Inge Beijer-Pruyssers info@svkv.nl

Vertrouwenspersoon

06-30381080

Overigen

Ledenadministratie: Mevr. I. Goedhart svkvledenadm@hotmail.com

Informatie over de lessen: info@svkv.nl

Sitebeheerder: Heleen Gerritsen